DE-MOBIL pogoji za najem vozil...                                         

Avtodom lahko najame oseba, ki:

 • se izkaže vsaj z dvema osebnima dokumentoma (predloži veljaven osebni dokument s sliko in vozniško dovoljenje),
 • je starejša od 23 let,
 • vozniško dovoljenje poseduje najmanj 3 leta,
 • je redno zaposlena
 • ni bila nikoli obsojena ali bila v kazenskem postopku,
 • je izkušen voznik,
 • se zaveže, da bo z najetim avtodomom v času najema ravnal kot dober gospodar,
 • s podpisom pogodbe izjavlja, da je dal najemodajalcu točne podatke.

Najemnik najetega vozila pod nobenim pogojem ne sme dati v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Z vozilom sme upravljati zgolj oseba, ki je v pogodbi navedena kot voznik. Najemnik mora med vožnjo v času najema upoštevati vse cestnoprometne predpise, saj v primeru morebitne nesreče najemnik postane predmet postopkov z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno breme najemnika tudi kadarkoli v prihodnosti. Vse kazni za prometne prekrške oziroma stroške kršenja cestnoprometnih pravil, storjene v času najema, krije izključno najemnik, tudi če obvestilo o kazni ali prekršku prispe po izteku najema. Najemodajalec ima pravico terjati najemnika za povzročene kazni za kršenje cestnoprometnih pravil ali stroške prometnih nesreč in stroške postopkov zavarovalnic, ki izvirajo iz najemnikovih dejanj v času najema vozila. Najemnik si pridružuje pravico do izterjave stroškov kazni in ostalih stroškov, povezanih s kršitvijo cestnoprometnih pravil, do 2 leti po datumu izteka najema.

 

V vozilu je strogo prepovedano kaditi. Prevoz domačih živali ni dovoljen.

 

Cena:

Cena najema avtodoma vključuje:

 • najem avtodoma v dogovorjenem terminu,
 • kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo in zeleno karto,
 • neomejeni kilometri,
 • avto asistenco.